Měšťanská beseda > O Besedě > Známé osobnosti

Známé osobnosti

Měšťanskou besedu si od samého počátku oblíbily známé osobnosti.

 


Spisovatelé a básníci

V kavárně Měšťanské besedy často sedával profesor Karel Klostermann, balil si své cigarety (podle pamětníků nesmírně zvučně) a vypravoval o milované Šumavě. Letmo se zde stavovali i další milovníci šumavských hvozdů Jindřich Šimon Baar Karel Matěj Čapek Chod. Říkalo se, že Karel Toman, který působil v Plzni jako redaktor novin, byl častěji k nalezení zde, nežli za svým stolem v redakci. V sálech klubové části přednášel literární kritik a spisovatel František Xaver Šalda, básníci Josef Svatopluk Machar, Viktor Dyk nebo Josef Hora.

Herci

Přicházívali sem herci místního souboru i ti, které do Plzně zavedlo hostování – z těch největších je nutno zmínit Jakuba Seiferta, Jindřicha Mošnu, Eduarda Vojana a zapomenout nelze ani na Vendelína Budila, který v letech 1902-1912 řídil Městské divadlo v Plzni. Čestným členem byl jmenován dramatik Jaroslav Kvapil. Měšťanskou besedu dobře znal i Miroslav Horníček.

Vynálezce a malíř

Čestnými členy Měšťanské besedy byli i František Křižík, jmenovaný na slavnostní schůzi u příležitosti jeho devadesátých narozenin, a stejné pocty se dostalo malíři Augustinu Němejcovi.

Státníci

Hosty Měšťanské besedy jsou pravidelně i přední politikové, nevyjímaje hlavy státu T. G. Masaryka, Edvarda Beneše, ale i Václava Havla. Místem setkání na nejvyšší úrovni bývají zejména reprezentativní prostory Primátorského salónku.