Měšťanská beseda > O Besedě > Známé osobnosti > Karel Klostermann

Karel Klostermann

Kavárna Měšťanské besedy byla oblíbeným místem profesora Karla Klostermanna. Podle pamětníků tu často sedával, balil si své cigarety (nesmírně zvučně) a vypravoval o své milované Šumavě.


Jeho jméno nese Klostermannův salonek, kterému se původně říkalo Malá dvorana. Je umístěn naproti Velkému sálu.

 

Karel Faustin Klostermann, též pseudonymy Faustin, Doubravský, (13. února 1848 – 16. července 1923), byl českoněmecký spisovatel s regionálním zaměřením na oblast Šumavy. Představitel realismu a tzv. venkovské prózy, jehož sebrané spisy obsáhly přes čtyřicet svazků románů, povídek, črt, fejetonů a skic, i část soustavných pamětí.