Měšťanská beseda > O Besedě > Historie > Stavba Besedy 1901 > Stavba Měšťanské besedy

Stavba Měšťanské besedy

Samotnou stavbu Měšťanské besedy započala v roce 1900 firma známého plzeňského stavitele Františka Kotka a již v roce 1901 byla Měšťanská beseda otevřena veřejnosti, aby se rázem stala živým centrem plzeňské kultury.  


Objekt Měšťanské besedy má dvě hlavní části: do sadů ústí tak zvaná část klubová s kavárnou v parteru, do vnitrobloku část sálová. V dobovém hodnocení se zvláště cení „účelné a vhodné umístění hlavního schodiště sálového, z něhož je přístupna velká i malá dvorana besední v 1. patře“.
Spolek vlastnil budovu až do svého zániku v roce 1950.