Měšťanská beseda > O Besedě > Historie > Novodobé dějiny Besedy

Novodobé dějiny Besedy

Od 90. let 20. století nastaly pro Měšťanskou besedu příznivější časy. Dočkala se kompletní rekonstrukce a mohla se opět stát kulturním centrem města Plzně.

 


Hlavní průčelí Měšťanské besedy bylo zrekonstruováno při první fázi rekonstrukce v roce 1994.

V letech 1995-1998 v budově provizorně sídlila nejstarší plzeňská loutková scéna.

Druhá fáze rekonstrukce budovy proběhla v letech 2001-2004 poté, co budovu zakoupilo město Plzeň. Cílem rekonstrukce bylo navrátit této významné památce její honosnost a odstranit devastujících zásahy pocházející hlavně z 2. poloviny 20. století.

Po rekonstrukci byla Měšťanská beseda slavnostně otevřena 28. ledna 2005.