Měšťanská beseda > O Besedě > Historie

Historie

Měšťanská beseda byl původně název spolku měšťanů, který vznikl v Plzni v roce 1862.

 

 

  

 


Brzy po svém založení měl spolek více než 250 členů a za sebou řadu významných akcí, takže není divu, že ke konci 19. století se rozhodl získat pro svou činnost prostornější a reprezentativnější budovu.

Bylo vybráno atraktivní místo v historickém jádru města. Z 24 návrhů ve veřejné soutěži v roce 1898 vyhrál návrh Aloise Čenského.

Práce na nové stavbě začaly zbouráním západní části původní empírové stavby Hässlerovského domu tzv. Kamerálu, kde v 19. století sídlil c. k. kamerální úřad, úřad pro státní finanční hospodářství a měšťanská škola.