Měšťanská beseda > O Besedě > Historie > Beseda po roce 1948 > Beseda po roce 1948

Beseda po roce 1948

Po únoru 1948 byla Měšťanská beseda přidělena závodnímu klubu Závodů V. I. Lenina (původní Škodovy závody), který hned v 50. letech provedl nešetrnou přestavbu objektu.

  


Mnoho řemeslných prvků bylo vyměněno za moderní, původní výzdobu nahradil umakart a latexové nátěry, vznikly nové příčky.