Měšťanská beseda > O Besedě > Historie > Beseda do roku 1945

Beseda do roku 1945

Už od samého počátku hrála budova Měšťanské besedy významnou roli v dějinách města Plzně, například během událostí spojených s vyhlašováním samostatného státu v roce 1918.

 

 

 


Od září zde hrálo loutkové Feriální divadlo scénku „Jak Kašpárek pochovával Rakousko". Po vyhlášení samostatnosti Československého státu se v Besedě také konaly porady plzeňského Národního výboru.

Během 2. světové války byla budova svědkem smutnějších událostí, např. v lednu 1945 tu byla prováděna evidence mužů (ročník 1927), kteří byli povolaní na zákopové práce do polského Těšína.