Měšťanská beseda > Beseda na klíč > Kongresy > Program

Program

Na základě Vašich požadavků a našich zkušeností sestavíme program akce.


  

 


Vytipujeme nejvhodnější prostory a navrhneme podrobný časový harmonogram tak, abychom zajistili hladký průběh a reálnou návaznost jednotlivých částí kongresového programu.