Měšťanská beseda > Beseda na klíč > Festivaly

Festivaly

Měšťanská beseda se zcela přirozeně stala dějištěm nejvýznamnějších kulturních událostí regionu, kterými jsou festivaly.

 

 

 

 


Festivalový balíček

Náš festivalový balíček zahrnuje nejen zavedené a osvědčené postupy, spolupráci při produkci a propagaci, ale nabízí i příjemně vstřícné ceny, které berou v úvahu charakter akce a její možnosti.

Důvodem, proč do Měšťanské besedy míří stále více organizátorů, je skutečnost, že tu nacházejí vedle reprezentativních prostor i vynikající zázemí a nadstandardní služby.  

Ty nejvýznamnější festivaly v Měšťanské besedě:

  • Festival českých filmů Finále Plzeň
  • Smetanovské dny
  • Týden hispánské kultury
  • Animánie
  • Jeden svět